Istanbul

REPUBLIKA TURSKA
Republika Turska je država u jugozapadnoj Aziji. Ovo je transkontinentalna zemlja i veći deo njene teritorije leži u Aziji, a samo jedan manji deo u jugoistočnoj Evropi (jugoistočni deo Balkanskog poluostrva). Do 1922. godine današnja Turska je bila sedište Osmanskog carstva. Glavni grad Turske je Ankara, a najveći je Istanbul.
Turska se nalazi na obalama Crnog, Mramornog, Egejskog i Sredozemnog mora, što je čini zanimljivim turističkim odredištem.
Graniči na zapadu sa Grčkom i Bugarskom, na istoku sa Gruzijom, Jermenijom, Azerbejdžanom i Iranom, a na jugu sa Irakom i Sirijom.
Prvi predsednik Turske Republike i njen osnivač bio je Mustafa Kemal Ataturk.
Zvanični jezik u Turskoj je turski, kojim govori oko 80% stanovništva, dok su u upotrebi još kurdski (16—17%), arapski (2%), zazački (1—2%), kao i različiti jezici manjina.
Turska je svetovna parlamentarna republika zasnovana na načelu deobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Ustav je vrhovni zakon države.
Predsednik je šef države i bira se najmanje dvotrećinskom većinom Velike turske narodne skupštine.