Lisabon

 

REPUBLIKA PORTUGAL
Portugalija ili Portugal, zvanično Portugalska Republika je država na zapadu i jugozapadu Pirinejskog poluostrva u jugozapadnoj Evropi i najzapadnija je zemlja kontinentalne Evrope. Portugalija se graniči sa Španijom na severu i istoku, a na zapadu i jugu izlazi na Atlantski okean. Osim toga, u sastav Portugalije ulaze dva arhipelaga u Atlantiku, Azori i Madeira. Po svom položaju Portugalija je izrazito atlantska zemlja. Sa površinom od 92.391 spada među najmanje zemlje u Evropi. U državi živi oko 10.500.000 stanovnika.
Portugalija je iskusila konstantan protok različitih civilizacija tokom proteklih 3100 godina. Iberijici, Tartesijanci, Kelti, Feničani i Kartaginjani, Grci, Rimljani, Germani tj NEMCI (Suevi i Vizigoti) i Mauri su sa svojim kulturama ostavili traga u ovoj zemlji. Ime Portugalija, samo po sebi otkriva delove rane istorije ove zemlje - ono potiče od rimskog imena Portus Cale, moguće mešavine grčkog i latinskog imena koje znači "Lepa luka", ili čak mešavine keltskog i latinskog, ili mešavine feničanskog i latinskog. Tokom 15. i 16. veka, Portugalija je bila glavna ekonomska, politička i kulturna sila, a Portugalska Imperija se prostirala od Brazila do Indijskog oceana.
Glavni grad Portugalije je Lisabon.
Najveći gradovi u Portugaliji su Lisabon, Porto, Braga, Aveiro… Portugalija je jedna od osnivača NATO-a a od 1986. član je Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije.
Najveći deo stanovništva države čine Portugalci 99,5%, dok na Brazilce, Špance i Engleze otpada ukupno 0,5%. Poslednjih decenija veliki je priliv imigranata iz bivših kolonija iz Afrike, Brazila, i od nedavno iz istočne Evrope.
Verska struktura je sledeća: rimokatolici čine 97%, protestanti 1%, a ostali 2% stanovništva.
Zvanični jezik je portugalski.