Prag

 

REPUBLIKA ČEŠKA
Češka Republika ili samo Češka je država u Srednjoj Evropi koja graniči s Poljskom na severoistoku, Slovačkom na jugoistoku, Austrijom na jugu i Nemačkom na zapadu i severozapadu. Glavni grad Češke je Prag. Prema ustavu, Češka je parlamentarna demokratija, a šef države je predsednik, kojeg biraju građani svakih pet godina.
Češki reljef je vrlo raznolik. Na zapadu je velika nizina kroz koju teku reke Laba i Vltava, te koja je okružena niskim planinama Krkonoše, na kojima je i najviši vrh države, Sněžka (1,602 m).
Moravska, istočni dio zemlje, više je brdovita i kao glavnu reku ima Moravu, ali u njoj izvire i Odra. Klima je umerena, leta su topla, a zime hladne, oblačne i vlažne.
U Češkoj prema popisu stanovništva iz 2011. živi 10,436,560 stanovnika odnosno ili 134 st./km². Službeni jezik je češki, a govore se i jezici brojnih etničkih manjina. Glavne religije su: Rimokatolici (10,3%), protestanti (0,8%) ireligiozni (34%), ostali (9%). 45% populacije se nije izjasnilo po pitanju vere.

Najvažnije industrijske grane Češke Pepublike su auto-industrija, mašinska industrija, prerada domaćeg drveta, proizvodnja stakla i keramike, a izuzetan značaj za Češku Republiku ima i turizam.

PRAG
PRAG - GRAD STOTINU TORNJEVA (iako ih ima 550). Najveći i glavni grad Češke Republike, sa oko 1,2 miliona stanovnika. Nalazi se na reci Vltavi, najvećoj reci u Češkoj, koja razdvaja Prag na 4 dela (Stari Grad, Novi grad, Hradčani, Mala Strana). Osnovan je u 9.veku dolaskom Slovena u Češku. Prag predstavlja jedinstven kompleks kulturnih spomenika, s jedne strane Karlovog mosta na reci Vltavi, a sa druge strane Stari Grad, galerija svih umetničkih stilova. Od 1992 godine centar Praga je proglašen svetskom kulturnom baštinom i pod zaštitom je UNESCO-a!