Slovenija

REPUBLIKA SLOVENIJA
Republika Slovenija je primorska i podalpska država na jugu srednje Evrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na severu s Austrijom, na severoistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u Piranskom zalivu, ima izlaz na Jadransko more. Površina države iznosi 20.273 km2.
U različitim periodima istorije Slovenije, država je bila deo Rimskog carstva, Karantanije (samo moderni deo severne Slovenije), Svetog rimskog carstva, Austo-Ugarske, Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1929. preimenovana u Kraljevina Jugoslavija) između dva svetska rata, i SFR Jugoslavije od 1945. do sticanja nezavisnosti 1991. godine.
Slovenija je članica Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO saveza.
Glavna etnička grupa u Sloveniji su Slovenci (83%). Narodi iz bivše Jugoslavije (Srbi, Hrvati, Bošnjaci i Muslimani po nacionalnosti) čine 6,3% a Mađari, Italijani i Romi 0,6% stanovništva. Prema popisu stanovništva iz 2002. Slovenija je imala 1.964.036 stanovnika.
Zvanični jezik je slovenački, koji je član južnoslovenske grupe jezika. Mađarski i italijanski imaju status zvaničnog jezika u etnički izmešanim sredinama, u delovima oko granica sa Mađarskom i Italijom.
Glavni grad je Ljubljana, a pored Ljubljane veći gradovi u Sloveniji su još i Kranj, Celje, Maribor i drugi.