Zlatibor, Srbija

 

 

Zlatibor je talasasta visoravan i pripada Dinarskim planinama. Prosečna nadmorska visina je oko 1000 m. Najviši vrhovi su Tornik (1496 m), Brijač na Murtenici (1480 m), Čigota (1422 m), Čuker (1358 m), Konjoder (1358 m), Vijogor (1281 m), Kobilja glava (1176 m), Gradina (1149 m), Jelova gora (1147 m), Gruda (1140 m), Crni vrh (1177 m) i dr.

Najveći vrhovi se nalaze na južnom delu Zlatibora, dok se nadmoriska visina sve više smanjuje idući ka severu.

Veće zaravnjenje površine na Zlatiboru zovu se poljima. Najveća polja su Braneško polje kod sela Branežaca i Šljivovice, Markovo u Mokroj Gori, Rasnica i Sjeniško u Sjeništima i Rožanjsko u Rožanstvu. Zlatiborska brda su uglavnom kupastog oblika, protežu se grebenasto i veoma strmo do reka i potoka, odakle se opet dižu, praveći tesne klisure.

Priroda je Zlatiboru dala prelepe pejzaže, talasasta uzvišenja obrasla borovim, jelovim i smrčevim šumama, prostrane livade ukrašene narcisima i drugim živopisnim cvećem, veoma prijatnu blagu klimu, veliki broj sunčanih dana, nezagađen vazduh i druge pogodnosti.